Roboty przemysłowe


  • Implementacja robotów w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych
  • Unikatowe systemy wizyjne 3D sprzężone z robotami przemysłowymi w celu eliminacji skomplikowanych układów podajnikowych
  • Optymalizacja kosztów poprzez wprowadzanie wielofunkcyjności zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych